Tartu Akadeemiline Kultuuri- ja Haridusühing

Tartu Akadeemiline Kultuuri- ja Haridusühing (TAKH) on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on euroopaliku akadeemilise kultuuri ja hariduse toetamine ja edendamine. Soodustame rahvusvahelisi kultuurikontakte läbi loengute, seminaride ja kultuuriürituste korraldamise, õpilasvahetuse ning keeleõppe toetamise.

Läbi oma tegevuse püüame kaasa aidata kodanikuühiskonna tugevnemisele ning haridus- ja kultuurivaldkonnas toimuva mitmekesistamisele. Sel eesmärgil pakume kõigile võimalust oma hea ideega kaasa lüüa.